Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sitemleri Yönetmeliği

Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sitemleri - Ölçütler

Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

        Güvenlik Sertifikası Yönetmeliği ve Ek'leri
 (10 kHz - 94 GHz arası 5 watt üstü istasyonlar için)

Yönetmelik

Ek'ler