top of page

Hakkımızda

Biz çoğunluğu 80'li yıllarda 3222 Sayılı Telsiz Kanunu'nun mülga olarak yerini 2813 Sayılı Telsiz Kanunu'na bırakması ile başlayan CB (Halk Bandı) telsiz akımı ile telsiz kullanmaya başlayan ve bugünlere dek aynı heyecanı taşıyan, aynı zamanda Amatör Telsizcilik Lisansına da sahip olmamıza rağmen Lisans Gerektirmeyen Telsiz Cihazı kullanmaya devam eden Telsiz Operatörleriz.

Bugün hem CB27 (Halk Bandı) hem de PMR446 (Kısa Mesafe Erişimli Özel Mobil Telsiz) kullanıcıların bir araya gelmesiyle çok daha kalabalık bir topluluğuz. 

Serbest Band frekanslarında, uzak ve yakın mesafe faaliyet gösteren istasyonları bir araya getirmek, Türkiye Cumhuriyetinin ve Dernek adının Uluslararası platformda organize şekilde temsil edilebilmesini sağlamak, telsiz cihazlarının sosyal etkinliklerde, açık hava organizasyonlarında, sportif faaliyetlerde; ayrıca kaza ve doğal afet benzeri istenmeyen durumlarda, Acil Durum haberleşmesi kapsamına dahil edilerek; etkin ve topluma en faydalı şekilde kullanılabilmesini sağlamak, yardımlaşma ve dayanışmayı özendirmek, Lisans Gerektirmeyen “Serbest Band” frekanslarına sahip çıkmak, üyelerimizin radyo tekniği ve kişisel becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak, Amatör Telsizcilik Lisansı almak isteyen üyelerimizi eğiterek, ülkemize bilinçli Amatör Telsizciler kazandırmak amacıyla varlığımızı sürdürüyoruz.

Bireysel ve kurumsal iletişim sistemlerinin geçici olarak devre dışı kaldığı Afet benzeri acil durumlarda haberleşme koordinasyonunu sağlanmasına yardımcı olmak ve gerekli haberleşme desteğini sağlamak üzere, hiçbir şahsi ve maddi menfaat gözetmeksizin devletimizin ve milletimizin yanında yer almaya devam edeceğiz.

Tango Romeo - Lisans Gerektirmeyen Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği olmasına karşın, telsiz kullanımına lisans gerektirmeyen cihazlardan başlamanın, ülkemize bilinçli ve eğitimli amatör telsizcilier yetiştirilmesi için en doğru adım olduğuna inanmaktadır.

bottom of page